Personel Görev,Yetki ve Sorumluluklar

Sistem Tasarımı ve  Yönetim Birimi

 • - Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.
 • - E-posta sistemi yönetimi, smtp, gateways, spam /virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanması.
 • - Yedekleme sistemi yönetimi.
 • - Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.
 • - Tüm sistemler için gerekli depolama alanı sağlanması.
 

İlgililer: Murat Çelik (Uzman), Ömer Karcı (Uzman), Samet ULUTÜRK (Tekniker)

Ağ Yönetim Birimi (Network)

 • - Firewall politikalarının belirlenmesi ve yönetimi.
 • - Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması.
 • - Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi. 
 • - Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi.
 • - İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması.
 • - Üniversite içinde varolan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması.
 • - Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi.
 • - IP adreslerinin organizasyonu.
 • - Ağ güvenliğinin sağlanması.
 

İlgililer: Gökhan Akcan (Mühendis), Murat Çelik (Uzman), Davut Demir (Tekniker)

Web Yönetim Birimi

 • - Web alanları FTP hesaplarının yönetimi.
 • - DNS (Alan adı ) yönetimi.
 • - Web server database’leri nin yönetimi.
 • - Bozok Üniversitesi, Fakülteler, Fakültelere Bölümler, Yüksekokullar
 • - Bilgi İşlem Merkezi ve Daire Başkanlıkları web sitelerinin tasarımı, yönetilmesi ve güncelleştirilmesi.
 • - Web uygulamaları yazılması ve birimler için web sitelerinin hazırlanması.
 • - Akademik-İdari Birimlere ,Öğrenci Kulüplerine web alanı sağlanması.
 • - Web sayfalarının trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif web sayfalarının performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması.
 

İlgililer: Gökhan BALCI (Hizmet Alımı), Samet ULUTÜRK (Tekniker)

Yazılım Destek Birimi

 • - Üniversitemize alınan lisanslı yazılımların üniversite bilgisayarlarında sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 • - Lisanslı yazılımlarının tutulduğu “license” ve “ftp” sunucusunun güncellenmesini ve bakımının yapılması.
 • - Akademik ve idari personelin kullandığı “üzerinde demirbaş numarası bulunan” sistemlerde çıkan yazılım sorunlarının giderilmesi.
 • - BİM’e bağlı öğrenci laboratuvarlarında bulunan bilgisayarların kurulum, bakım ve yönetimi.
 • - Tüm binalar ile sosyal tesisler için otomatik geçiş ve otomasyon sistemlerinin kurulumu 

İdari ve Mali İşler

Bünyamin TÜRKMEN (Şube Müdürü)

Mesut BAYRAK (Bilgisayar İşletmeni) : Her türlü yazışmalar, taşınır kayıt işlemleri ve satın alma işlemleri, Mesut BAYRAK’ın izinli olması durumunda görevleri Tekniker Davut DEMİR tarafından yürütülecektir.

Donanım Destek Birimi

 • - Üniversite içinden gelen bilgisayar donanım arıza taleplerinde arızanın tanımı ve  onarımının yapılması. 
 • - Bilgi İşlem Merkezi ve öğrenci laboratuvarlarındaki bilgisayarların donanım arızalarının onarılması ve güncellenmesinin yapılması.
 • - Bilgisayar ve çevre birimlerinin donanımlarının kurulumlarını bakımını yapmak. PC, notebook, thin client, yazıcı, kamera, fotokopi makinesi, kenar switch vb. donanımların fiziksel kurulumlarını yapmak ve arızalarını tespit etmek.
 • - Pc, kamera, IP telefon vb. ağ cihazlarının network bağlantılarının ve data kablolarının arızalarını gidermek. Gerektiğinde ağa bağlanacak cihazların network bağlantıları için altyapı sağlamak.
 • - Fiber optik kabloların sonlardırmasını ve aparatların kurulumlarını yapmak/arızalarını gidermek.
 • - Depo sayım ve giriş çıkış işlemlerinin yapılması.
 

İlgililer: Yusuf ÜNAL(Teknisyen), Eyüp Şükrü SARAÇER(Çözümleyici), Kürşat ÇALIŞKAN (Hizmet Alımı) 

Ortak Hususlar

 • - Yukarıda yazılı asli görevlerin yanısıra amirlerinin vereceği diğer iş ve işlemlerin yapılması.
 • - Teknik bölümlerdeki personellerin izinli ve görevde olmadığı hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.

Yardımcı Hizmetler Birimi

Aysel KILIÇ (Yardımcı Hizmetler); Görevleri: Sekreterlik.