Personel Görev,Yetki ve Sorumluluklar

Sistem Tasarımı ve  Yönetim Birimi

 • Sistem sunucularının (obs,pbs,yemekhane,dns,web,mail,kamera vb.) kurulması, bakımı, yönetimi, yedeklenmesi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması görevlerini yerine getirmek.
 • E-Posta hizmetlerinin sistemini yapılandırmak, güncellenme, bakım, yedekleme ve yönetim görevlerini yerine getirmek.
 • Firewall sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak, bakım ve yönetim hizmetlerini sunmak. Kurum sistemlerinin siber saldırılara karşı korunmasını sağlamak.
 •  Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlemek ve uygulamak.
 • Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.
 • Sanallaştırma yazılımının yönetimi ve storage yönetimini sağlamak.
 • Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme  vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.
 

İlgililer: Ömer Karcı (Uzman), Samet Ulutürk (Tekniker)

Ağ Yönetim Birimi (Network)

 • Kampüs ağ altyapısının kurulumunu sağlanmak, düzenlenmek ve bakımlarını yapmak.
 • Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlamak, kurmak, geliştirilmesini ve entegrasyonunu yürütmek. 
 • Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmak, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarını tespit etmek ve güncellemek.
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlemek, hataları analiz edilip raporlanmak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapıp dinamikliği sağlanmak.
 • Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantılarını kurmak, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale ederek ve sorunların çözmek.
 • Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması için  sanal ağlar oluşturarak internet trafiğini optimize etmek.
 • IP adreslerinin organizasyonu sağlamak ve Ağ güvenliğinin sağlanmak.
 • Kamera sistemlerini kurmak, yönetmek ve arızalı veya hizmet veremeyen ürünlere  müdahale ederek güvenlik sisteminin bütünlüğünü ve çalışır halde kalmasını sağlamak.(Sadece Davut Demir tarafından yürütülecek, olmadığı zamanlarda bu görevi Ömer Karcı yürütecektir.)
 • Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.
 • Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme  vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.

İlgililer: Ömer Karcı (Uzman)

Web Yönetim Birimi

 • Web alanları FTP hesaplarını yönetmek.
 • Web hizmetlerini devamlılığını sağlamak, güncellemeleri ve bakımları yapmak.
 • Yeni web sitesi kurulum işlerini yapmak.
 • Öğrenci Kulüplerine web alanı sağlanma işlerini yönetmek
 • Web sayfalarının trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif web sayfalarının performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması görevlerini yerine getirmek
 • Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.
 • Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde Birimimize yapılacak başvuruların takibi ve        sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • PEYOSİS Bordro-Ek ders işlemlerini yürütmek.
 • Birimlerimizin web sitesi yönetimini sağlamak, şifre temin etmek, gerekirnse kullanıcılara eğitim vermek
 • Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme  vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.
 

İlgililer: Hakan Çabuk (Mühendis),Ömer Karcı (Uzman), Samet Ulutürk (Tekniker)

Yazılım Destek Birimi

 • Akademik ve idari personelin kullandığı  sistemlerde çıkan yazılım sorunlarını gidermek.
 • Üniversitemize alınan lisanslı yazılımların üniversite bilgisayarlarında sorunsuz çalışmasını sağlamak.(Anti-virüs Hariç)
 • Talep edilen yazılımları hazırlamak.
 • Hazırlanan yazılımların güvenliğini sağlamak.
 • Sorumlu oldukları projelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek.
 • EBYS ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin takibi ,yapılması ve  sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • EBYS ile ilgili idareci e-imza temini işlemleri Hakan Çabuk tarafından  yürütülecektir.
 • Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme  vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.

 

İlgililer: Hakan Çabuk (Mühendis) , Samet Ulutürk (Tekniker)

İdari ve Mali İşler

Muhammed Derviş Baran (Şube Müdür V.) : Tüm idari görevler, personel işleri-yazışmalar

Mesut Bayrak -Bilgisayar İşletmeni  : Her türlü yazışmalar, taşınır kayıt işlemleri ve satın alma işlemleri, Mesut Bayrak tarafından yürütülecektir.  Ayrıca Malzeme Deposu sorumluluğu ile  malzeme giriş-çıkış iş ve işlemleri de Mesut Bayrak tarafından yürütülecektir. 

Donanım Destek Birimi

 • Tüm binalar ile sosyal tesisler için otomatik geçiş ve otomasyon sistemlerini kurmak.
 • Anti-virüs koruma sisteminin bütün kurum bilgisayarlarında çalışır durumda olmasını sağlamak, anti virüs politikalarını belirlemek, virüslü bilgisayarları tespit edip kurum ağına zarar verebilecek durumların oluşmasını önceden engellemek.
 • Bilgisayarların  tekrar kurulum bakım hizmetlerini yerini getirmek.
 • Ağ hizmetleri için gerekli olan kablolama işlemlerini yapmak.
 • Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme  vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.
 

İlgililer: Yusuf Ünal (Teknisyen), Resul Cankurtaran (Tenisyen)  , Safa Gülbahçe (Hizmet Alımı)

Ortak Hususlar

 • Yukarıda yazılı asli görevlerin yanısıra amirlerinin vereceği diğer iş ve işlemlerin yapılması.
 • Her grubun yaptığı işler ile ilgili bilgiler ;(şifre, kaynak, rapor vb.) o gruptaki tüm personelde olacak ve aralarında bilgi paylaşımı yapılarak  işler yürütülecektir.
 • İdarenin haberi olmadan hiçbir grup diğer grubun işine müdahale etmeyecektir.

Yardımcı Hizmetler Birimi

Aysel Kılıç (Yardımcı Hizmetler); Görevleri: Sekreterlik.